ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ

ความรู้เรื่องกาแฟ

กาแฟมีมากกว่า 6,000 พันธุ์ แต่พันธุ์หลักๆ ที่ได้รับความนิยมมี 2 พันธุ์

อาราบิก้า (Arabica)

โรบัสต้า (Robusta)

กาแฟโรบัสต้าของไทย

ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, พังงา และกระบี่
กาแฟโรลัสต้าสามารถปลูกได้ดีในที่ราบต่ำ กาแฟพันธุ์นี้ให้ข้อมดีแก่ผู้เพาะปลูกมากมาย เช่น ต้นกาแฟโรบัสต้าสามารถเพราะปลูกได้ง่าย มีความต้านทานสูงต่อการติดเชื่อ สามารถที่จะทนต่ออูณหภูมิ และระดับความชื้นที่สูง อีกทั้งพันธุ์โรบัสต้ายังให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟมากกว่า และผลของมันยังสุกเร็วกว่า เมือเทียบกับพันธุ์อาราบิก้า อย่างไรก็ตามเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้าเมือพิจารณาแล้วจะมีคุณภาพต่ำกว่าพันธุ์อาราบิก้า
และมีราคาถุกกว่าอีกด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *