ความรู้เรื่องกาแฟ COFFEE

ความรู้เรื่องกาแฟ COFFEE

ต้นกำเนิดของกาแฟไม่เป็นที่กระจ่างชัด มีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับกำเนิดของกาแฟมากมายหลายแบบ แต่เรื่องเล่าที่เป็นที่รู้จัก และถือเป็นตำนานกาแฟที่ยอมรับกันมากที่สุด คือ…