เอสเพรสโซ (Espresso)

เตือนคนติด “กาแฟ” อย่าซดเกินวันละ 4 แก้ว เสี่ยงกระทบ 4 ระบบร่างกาย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงพฤติกรรมการติดกาแฟของคนวัยทำงาน ว่า…