Signature Coffee

Signature Coffee

การมี กาแฟสูตรพิเศษของร้าน ที่อร่อยและไม่เหมือนใคร สร้างรสชาติที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มลูกเล่นต่างๆ เช่น การตั้งชื่อเมนูกาแฟขึ้นมาใหม่…