caplore.com
มาตรฐานเมล็ดกาแฟอราบิก้าดิบของไทย

มาตรฐานเมล็ดกาแฟอราบิก้าดิบของไทย

มาตรฐานเมล็ดกาแฟอราบิก้าดิบของไทย ดูจากอะไรบ้าง การจัดหา จัดซื้อกาแฟคั่วบด หรือ กาแฟสด นอกจากพิจารณาจากกลิ่นหอม และ รสชาติ และแหล่งปลูก ยังต้องพิจารณามาตรฐานอะไรบ้าง วันนี้เรามีหลักการพิจารณาเพื่อให้ได้กาแฟคุณภาพ ดังนี้

1.ชนิดพันธุ์ หรือ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ตลาดกาแฟโลก มีสัดส่วนการค้ากาแฟอราบิก้า อยู่ร้อยละ 70-80 ส่วนที่เหลือร้อยละ 20-30 เป็นกาแฟโรบัสต้า โดยภาพรวมกาแฟอราบิก้า จัดเป็นกาแฟที่มีกลิ่นและรส (Aroma and Flavour) หอมหวน มีความเป็นกรดเปรี้ยวแบบผลไม้ (Acidity) มากกว่ากาแฟโรบัสต้า

2.แหล่งกำเนิด
ตามประเทศหรือพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งเขตภูมิภาคที่ปลูกพื้นที่ปลูกกาแฟในแต่ละแหล่งมีสภาพภูมิอากาศ ที่แตกต่างกันทำให้ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ผลผลิตจากพื้นที่เคยเป็นภูเขาไฟของอเมริกาใต้จากอมริกากลาง จากอาฟริกาตะวันออก และ จากเอเซีย เป็นต้น

3.วิธีการทำเป็นเมล็ดกาแฟ
การทำเป็นเมล็ดกาแฟด้วยวิธีการเปียก จะทำให้ได้กาแฟเมล็ดที่มีคุณภาพดีกว่าการทำวิธีแห้งที่มีคุณภาพด้อยกว่าวิธีเปียก การซื้อขายกาแฟในตลาดโลกจึงมีการระบุด้วยว่าเป็นอราบิก้าวิธีเปียก (ArabicaWet Proccess=AWP) หรืออราบิก้าวิธีแห้ง (Arabica Dry Process=ADP)

4.จำนวนของสิ่งเจือปน
หลังจากการคัดขนาดเมล็ดเป็นกลุ่มขนาดต่างๆแล้ว จะต้องมีการคัดแยกสิ่งเจือปน (กรวด ดิน วัสดุ) รวมทั้งเมล็ดที่มีข้อบกพร่องออก เพื่อให้กาแฟเมล็ดจัดกลุ่มต่างๆ คงเหลือส่วนที่เป็นคุณภาพทางด้านกลิ่นและรสผิดปกติน้อยที่สุด

5.ขนาดและความสม่ำเสมอของเมล็ด
หลังจากสีกะลาออกแล้ว มักมีการร่อนเมล็ดกาแฟด้วยตะแกรงมีรูขนาดต่างๆ การคัดกาแฟเมล็ดปกติใช้ตะแกรงที่มีรูกลม และคัดกาแฟเมล็ดกลมด้วยตะแกรงรูยาวรี โดยทั่วไปกำหนดมาตรฐานให้ขนาดเมล็ดใหญ่เป็นกาแฟที่มีคุณภาพดี มีราคาสูงกว่าเมล็ดที่เล็กกว่า

6.กลิ่นของเมล็ดกาแฟ
กลิ่นของเมล็ดกาแฟสามารถบ่งถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะจะมีกลิ่นหอมสดคล้ายเมล็ดธัญพืชกาแฟที่จัดการไม่เหมาะสมจะมีกลิ่นฉุนแบบมีเชื้อรากลิ่นหมักเปรี้ยว กลิ่นเหม็นจากควันไฟ ฯลฯ

7.รูปร่างของเมล็ด
เมล็ดกาแฟมีรูปร่างต่างกันหลายแบบ เช่น กาแฟเมล็ดปกติเป็นลักษณะทรงกลมรีผิวหน้าของเมล็ดด้านหนึ่งค่อนข้างแบน และ มีรอยผ่ากลางเมล็ด (Center cut) ส่วนผิวอีกด้านหนึ่งมีความโค้งนูนเหมือนหลังเต่า นอกจากนั้นยังมีกาแฟเมล็ดกลม กาแฟหูช้าง และกาแฟสามซีก ที่ถูกจัดว่าเป็นเมล็ดไม่สมบูรณ์

8.ความหนาแน่นของเมล็ด
เมล็ดที่มีความหนาแน่นมากมักเป็นเมล็ดที่ดีมีคุณภาพผลผลิตกาแฟจากพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลมาก จะมีการสะสมอาหารและแร่ธาตุต่างๆ ได้มากกว่าและดีกว่าพวกที่ปลูกในพื้นที่ต่ำกว่า ซึ่งสุกเร็วสมบูรณ์น้อยกว่า

9.สีของเมล็ดกาแฟ
กาแฟที่ได้จากวิธีเปียกเมล็ดจะมีสีเขียวอมเทา เมล็ดที่ได้จากวิธีแห้งจะมีสีเขียวอมน้ำตาล หรือ อมเหลือง สีของเมล็ดกาแฟยังบ่งถึงเวลาการเก็บรักษาอีกด้วยคือ เมล็ดที่เก็บไว้นานจะเปลี่ยนเป็นสีซีดเหลือง หรือ น้ำตาลซีด

กาแฟต่างสีรวมทั้งเมล็ดที่บกพร่องมีความสำคัญต่อกลิ่นและรสชาติที่ต่างกันด้วย

ดูหนังฟรีออนไลน์
ดูหนังออนไลน์ฟรี

ผู้สนับสนุน