caplore.com
เตือนสายพันธุ์กาแฟอาจสูญพันธุ์

เตือนสายพันธุ์กาแฟอาจสูญพันธุ์

ข้อมูลนี้ไม่น่าจะเป็นข่าวดีเท่าไหร่ สำหรับคอกาแฟทั่วโลก เมื่องานวิจัยซึ่งเผยแพร่ในวารสารการแพทย์และชีวภาพระดับโลก ระบุว่า การอนุรักษ์กาแฟป่าของทั่วโลกยังไม่เพียงพอ

ที่จะช่วยให้สายพันธุ์กาแฟป่า 75 สายพันธุ์ รอดพ้นจากการถูกคุกคามและอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ แถมยังมีเมล็ดพันธุ์กาแฟแค่ 50% เท่านั้นที่ถูกเก็บไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์กาแฟกาแฟป่าส่วนใหญ่เติบโตในภูมิประเทศเขตร้อน เช่น ในอินเดีย ศรีลังกา และในบางพื้นที่ของออสเตรเลีย และในจำนวนสายพันธุ์กาแฟที่เสี่ยงสูญพันธุ์ รวมถึงกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ที่ถูกขึ้นบัญชีแดงไว้ในไอยูซีเอ็น ซึ่งเป็นดัชนีรายชื่อที่สมบูรณ์ที่สุดของสายพันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆในกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติ จากปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้จำนวนพืชมีแนวโน้มลดลงมากถึง 50%

กาแฟที่จำหน่ายทั่วโลกส่วนใหญ่เน้นสองสายพันธุ์ คือ อาราบิก้า และ โรบัสต้าแต่ยังมีกาแฟอีก 122 สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในป่า ซึ่งกาแฟป่าเหล่านี้อาจมีรสชาติไม่ดีแต่มียีนที่สามารถควบคุมได้ซึ่งช่วยให้สายพันธุ์กาแฟเหล่านี้อยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลก

ดูหนังฟรีออนไลน์
ดูหนังออนไลน์ฟรี

ผู้สนับสนุน