caplore.com

20 เรื่องน่ารู้เกี่ยว“กาแฟ”

“กาแฟ” เป็น 1 ใน 3 เครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนิยมดื่มมากที่สุด เพื่อเข้าถึงวัฒนธรรมการดื่มกาแฟให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เราจึงชวนคุณผู้อ่านมาทำความรู้จักเบื้องหลังกว่าจะมาเป็น “เครื่องดื่มกาแฟ” หอมกรุ่น ผ่าน 20 เรื่องน่ารู้ ดังนี้ 1. กาแฟ หรือ Coffee มาจากภาษาเตอร์กิช และน่าจะเกี่ยวข้องกับคำว่า “Kaffe” เป็นชื่อเรียกบริเวณในเอธิโอเปียที่มีการค้นพบกาแฟเป็นแห่งแรกของโลก 2. กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายในตลาดโลกมากเป็นอันดับสอง 3. กาแฟมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยมเพาะปลูก เพื่อการจำหน่ายมีอยู่ 2 ชนิด คือ กาแฟพันธุ์โรบัสต้า และ พันธุ์อราบิก้า 4. บริเวณที่เหมาะกับการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้าได้ดีที่สุด คือ บริเวณพื้นที่ระดับสูงในดินแดนแถบเส้นศูนย์สูตร การเพาะปลูกกาแฟที่ระดับความสูงระหว่าง…

กรรมวิธีการผลิตกาแฟ

กว่าจะมาเป็นกาแฟ 1 แก้วให้เราทาน ซึ่งผ่านกระบวนการถึง 9 ขั้นตอนในการผลิตกาแฟ และใช้เวลาอย่างยาวนาน เริ่มมาตั้งแต่การเพาะเมล็ด ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ทำให้แห้ง ขัดสี ทดสอบ คั่ว บด และสุดท้ายคือการชงและดื่ม มี 8 ขั้นตอนดังนี้ การปลูกกาแฟ การเก็บเกี่ยวกาแฟ การสีเมล็ดกาแฟ การขนส่งและการส่งออก การชิมและประเมินคุณภาพกาแฟ การคั่วกาแฟ การบดกาแฟ การชงกาแฟ

ดูหนังฟรีออนไลน์
ดูหนังออนไลน์ฟรี

ผู้สนับสนุน